home
Wir über unsWho we areWir über unsWij over ons
 

Wij over ons

European Partnership – Hilfe für Schulen in Not wil nieuwe en bestaande schoolprojecten in de derde wereld ideeel en materieel ondersteunen en helpen pedagigische noodhulp te organiseren. In Africa, Indie of Zuidamerica – het is ons doel kinderen in nood in de hele wereld  betere leeromstandigheden en een gezond milieu te geven.

Terwijl in Europa vragen over opvoedingsstandaards, kwaliteitsontwikkeling, , prestatiebevordering, efficiecieverhoging, accrediteringen, evaluaties en capaciteitenplenning de discussies beheersen, leven veel kinderen in de ontwikkelingslanden in een intolereerbare situatie: ondervoed, geexploiteerd, vaak ouderloos en zonder enig perspectief. De door de armoede veroorzaakte schoolsituatie voor deze kinderen is schandalig. Ze verkwijnen in hun nood leidend bestaan. De mogelijkheid, een menswaardig leven met gelijktijdige ontplooiing van hun menselijk potentiaal he hebben, is zonder een lagere-school-opleiding minimaal.

Wij zetten ons in voor een pedagogische zelfhulp a an de basis, om een ontwikkeling voor het welzijn der kinderen te initieren. Wij proberen „leer-locaties“ in crisisregios in het leven te roepen, om op zijn minst een rudimentaire schoolopleiding in regelmatig ritme mogelijk te maken. Overtuigd van het ideaal van een gerechte wereld, willen we de kinderen een duurzame starthulp in de toekomst geven.

Een elementaire opleiding is de sleutel, um de circel van armoede en exploitatie te doorbreken. Wie lezen, rekenen en schrijven kan, heeft de mogelijkheid zich te informeren, problemen te erkennen en zoverre het mogelijk is, veranderingen aantegaan. We weten, dat het gevecht tegen de opleidingsnood een gevecht tegen de armoede is en zelfs bescheidene opleidingsprogrammas bouwstenen voor een lichtere toekomst zijn. Het is bekend, dat geestelijke vorming de positie van meisjes en vrouwen in het gezelschap verbeterd en de kinderen van moeders, die een opleiding gevolgd hebben, better gevoed en minder ziek zijn.

European Partnership – Hilfe für Schulen in Not wil daarom de inrichting en uitrusting van schoolprojecten duurzam ondersteunen en een elementaire hulp voor de inrichting van alfabetiseringskursussen en lagere-school-klassen geven.

  © 2007-2017 European Partnership - Hilfe für Schulen in Not