home
TransparenzTransparencyTransparenzTransparentie
 

Transparentie

Transparentie in alle, vooral in de financiele vragen, is voor European Partnership- hulp voor scholen in nood een principe.

Alle leden werken honorair. Samen zijn we bereid, tijd, energie en creativiteit in sociale toekomstprojecten te investeren, en we zijn ook bereid, zover als mogelijk materiele hulp te geben.

We leggen rekenschap af en laten ons controleren. Voor weldadigheidsconcert of–actie, we zullen altijd op onze website aangeven hoe hoog onze inkomsten waren, en waarvoor we ze gebruikt hebben. Iedere cent gaat naar zijn bestemming. Het vertrouwen der sponsoren in correcte processen is een essentiele basis voor het genius van samenwerking.

Minstes drie leden tellen na elke caricative actie de inkomsten en schrijven de som op een formulier. De som gaat dan met 100% naar de Pax-Bank eG. Pax-Bank eG. Zowel de van de staat veredigde belastingsambtenaar als ook de verantwoordelijke
ambtenaar van de Pax-Bank, die de zaak in de handen heeft, werken als controle-instanties.

De projectmiddelen van elke „charity-actie“ worden van de Pax-Banke eG doelmatig naar de bijbehoorende school in de derde wereld resp. naar de verantwoordelijke projectcordinatoren voor oord transfereerd. Na de afloop van vijf maanden verwachten wij van daar een omvangrijke rekenschap en informatieve digitaalfotos, die het gebruik van de gestuurde middelen documenteren. De projectdocumentatie word dan op onze site gezet. Geen euro mag ergens in een of ander donker kanaal ondergaan! Dat gebiedt de ethiek van eerlijkheid en samenwerking.

  © 2007-2017 European Partnership - Hilfe für Schulen in Not