home
PerspektivenPerspectivesPerspektivenPerspectieven
 

Perspectieven

Momenteel bevindt zich European Partnership – hulp voor scholen in nood  in de opbouwfase. De leden leren zich kennen en communiceren, de eerste scholen zijn gevonden, de eerst weldadigheidsacties zijn in plenning of voorbereiding. We zijn in een fase van ontwaken.

In de tweede stap wordt European Partnership – hulp voor scholen in nood als organisatie van algemeen nut naar duits verenigingsrecht gesticht. Vele leden zijn bereid, actief in het bestuur meetewerken. Donatoren en Sponsoren zullen om ondersteuning van de schoolprojecten in de derde wereld gevraagd worden.

Voor de toekomst plennen we, contacten tussen europese scholen, die helpen willen, en scholen in de crisis-regios te creeeren. European Partnership – hulp voor scholen in nood  will nieuwe impulsen in de scholen brengen en innovatieve partnership-projecten tussen scholen in Europa en b.v. Bolivie, Indie of Mali opbouwen. We hopen, dat geengageerde leraren als projectcoordinatoren fantasierijk het initiatief nemen, om enerzijds het proces van het elkaar achten en waarderen door het intellectuele leren te ondersteunen en er andererzijds actief aan meetewerken, door aansprekende caritatieve weldadigheidsacties de materiele situatie der scholen te verbeteren.

European Partnership – hulp voor scholen in nood
Norbert Weitz - stichtingsinitiator

  © 2007-2017 European Partnership - Hilfe für Schulen in Not