home
ErziehungskonzeptEducational ConceptErziehungskonzeptOpvoedingsconcept
 

Opvoedingsconcept

De schoolopleiding is het fundament voor een duurzame verbetering der levensomstandigheden. European Partnership – hulp voor scholen in nood will de kinderen in de derde wereld, die aan de armoede en opleidingsnood leiden, door pedagogisch zinvolle hulpprojecten een snelle, concrete en duurzame hulp verlenen. Ons bijzonder accent en tegelijk profiel is het, doormiddel van „pedagogiek met hart“ in de scholen een klimaat van optimisme, geborgenheid, ondersteuning en vreugde de creeren. We zeggen zonder restricties ja tegen een verzorging en opvoeding, die naast de intellectuele kwalificering ook naar muzische, culturele en sociale vorming streeft. We willen het zelfwaardegevoel en het zelfbewustzijn der jongen mensen versterken, zodat ze de mogelijkheid krijgen zelf solidarisch verantwoording te overnemen in de vorming van hun leven.

We verwachten van de locale lerarenteams, dat ze uit de scholieren met een welgezinde houding zelfstandige persoonlijkheden maken. Hierbij hebben de scholieren de kans, hun talenten te ontdekken en hun potentieel in een relatief harmonisch milieu te ontwikkelen. Ons primair doel is het, dat de Jongeren in de derde wereld voor zich zelf solide levensperspectieven ontdekken, en ook leren deze met het welzijn der gemeenschap te verbinden.

Echte vrijheid impliceerd constante solidarische hulp. Het concept van opleiding en opvoeding beinhoudt ook de sensibilsering voor de spirituele dimensie van het leven. De respectvolle ontmoeting met de scholieren zal, veraf van elke soort of manipulatie of indoctrinatie, een grondleggend principe voor de opvoedingsmethodes aan de scholen zijn.

European Partnership – hulp vor scholen in nood  wil zich in een geest van convivialiteit waardebetrokkene orienterings- en opleidingshulf in de verschillende scholen  voor de waarborging van grondbehoeftes en de opening van mensenwaardige perspectieven actief inzetten.

  © 2007-2017 European Partnership - Hilfe für Schulen in Not