home
FördermitgliederSponsorsFördermitgliederLeden
 

Leden

European Partnership – hulp voor scholen in nood is een confessineel en politisch onafhankelijke organisatie. Onze leden en sponsors, die uit verschillende landen komen, geloven met Albert Schweitzer in ethische verstandsidealen, die met bevrijdend optimisme door geplend-doelmatig handelen iets heilzaams in de wereld voortbrengen.

Iedereen kann zijn menselijkheid bewijzen. De leden hebben voor zich zelf beslist, samen een concrete hulp in het gevecht tegen de armoede en het analfabetisme in de wereld te geven. Architect, handwerker, ingenieur, jurist, kunstenaar, musicus, pedagoog of wetenschapper – all onze sponsoren proberen met interessante, grote of kleine acties hun individuele beidrage aan het behelpen van de opleidingsarmoede in de derde wereld.

Weldadigheidsconcerten en –acties proberen de hulpbenodigende kinderen in de derde wereld te helpen, hun fundamentele behoeftes zeker te stellen en hun levenskansen door een opleiding te verbeteren. Veraf van iedere ideologie geloven wij, dat het engagement voor de kinderen, die sociaal uitgegrensd zijn en die niet het nodigste om te overleven hebben, concreet toekomstwerk is, dat een diepere zin heeft.

Pas als we ons zelf veranderen, verandert er iets in de wereld. Het vraagt altijd dapperheid zelf het initiatief te nemen  en iets te beginnen. In plaats van op resignatie geloven de sponsoren in een complexe bewustzijnsveranderind, die de menselijkheid en de vrede in de wereld een kans geeft. Het is een gebod van de humaniteit, de letargie en de traagheid der harten te overwinden, om daar te helpen, waar de nood het hoogst is. We apelleren aan de mensen, die willen helpen, ons bij onze inzet te ondersteunen.

  © 2007-2017 European Partnership - Hilfe für Schulen in Not