home
HilfsprojekteAid projectsHilfsprojekteHulpprojecten
 

Hulpprojecten

Opleiding en vorming is nog altijd een grote uitdaging voor de landen in Azie, Afrika en Zuis-Amerika. Opleidingsprojecten zijn hierbij hulp, om zich later zelf te kunnen helpen. Ze spelen de rol van noodzakelijke catalysator en staan aan het begin van sociale, culturele en politische ontwikkelingen, die aan de autentische behoeftes van een land en het recht der volgenden generatie aangepast zijn.

European Partnership – hulp voor scholen in nood engageert zich voor pedagogisch noodhulpprogrammas. Voor de duurzaamheid willen we de inrichting van alfabetiseringscursussen en de opbouw van schoolprojecten in de derde wereld energiek ondersteunen. We zetten ons hierbij concreet voor de bouw resp. de renovering van klaslokalen en de installatie van wastafels en toilettes in. Om de levenskansen van mogelijkst veel hulpbehoevende kinderen te verbeteren, willen we projectmiddelen voor de nieuwbouw van simpele schoolbebouwen en de aanschap van lesgeef- een leermaterialen mogelijk maken. Stoelen, banken, boeken, borden, schriften, schrijfmaterial en eenvoudige sportmaterialen verbeteren de leeromstandigheden van de kinderen en zijn twijfelloos de materiele voorwaarde voor zinvolle opleidingsprojecten. Omdat hongerige kinderen slechter leren resp. van school afgaan, om geld te verdienen, zullen we eenvoudige, gezonde en regelmatige schoolmaaltijden financieel ondersteunen. Bovendien hechten we er waarde aan, de locale lerarenteams in hun humanitaire en pedagogische moeites te ondersteunen.

Aids, armoede, ondervoedheid, kinderarbeid, kinderprostitutie, oorlogen en andere desasters vormen meestal het leven der mensen in de derde wereld. De noodleidende kinderen hebben geen lobby of vakbond, ze zijn hulpeloos tegen de humanitaire catastrofes. We willen in het bewustzijn van onze globale verantwoording schoolprojecten initieren en ondersteunen, die hoop geven, die een beetje normaliteit in het dagelijks leven van de kinderen brengen, die hun menselijk potentieel helpen te ontwikkelen en uiteindelijk een nieuwe wereld der geborgenheid bouwen. Opleiding maakt toekomst, waardoor voor ons de opleidingsprojecten in de derde wereld centraal zijn.

  © 2007-2017 European Partnership - Hilfe für Schulen in Not